Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008

Κάποιες παρατηρήσεις

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και ήδη κατατίθενται οι αιτήσεις για προσλήψεις σε θέσεις του δημοσίου για άτομα ειδικών κατηγοριών όπως είναι τα ΑΜΕΑ και οι πολύτεκνοι. Μέσα στις υπόλοιπες κατηγορίες υπάρχει και αυτή των τρίτεκνων. Μόνο που οι τρίτεκνοι δεν αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια με τους πολύτεκνους. Για να έχει κάποιος δικαίωμα συμμετοχής δεν αρκεί να έχει 3 παιδιά, όπως θα ήταν το λογικό αλλά αυτά τα παιδιά να είναι ανήλικα ή υπό προϋποθέσεις να είναι 22 – 25 ετών.
Δεύτερη παρατήρηση: Αν κάποιος έχει 4 παιδιά είναι πρακτικά σε χειρότερη μοίρα από αυτόν που έχει 3 παιδιά γιατί οι θέσεις των πολυτέκνων θα καλυφθούν από αυτούς που έχουν 9 – 10 παιδιά. Είναι τόσο λίγες οι θέσεις που αυτός που έχει 4 παιδιά δεν έχει καμιά ελπίδα, σε αντίθεση με αυτόν που έχει τρία παιδιά ο οποίος ανήκει σε ξεχωριστή κατηγορία.
Τρίτη παρατήρηση: στα επιπλέον κριτήρια υπάρχει η περίπτωση να συμμετέχει κάποιος που έχει παιδί ορφανό από το έναν γονιό. Δεν προβλέπεται όμως σαν πρόσθετο κριτήριο να ανήκει ο υποψήφιος απλά σε μονογονεϊκή οικογένεια (άγαμες μητέρες). Δηλαδή η χήρα έχει περισσότερες δυσκολίες από μια ανύπαντρη μητέρα; Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε απουσία πατέρα.
Τέταρτη παρατήρηση: το ελληνικό δημόσιο θεωρεί ότι οι γνώσεις που προσφέρει η τριτοβάθμια παιδεία είναι ανύπαρκτη και το ομολογεί με το πλέον επίσημο τρόπο. Έχει δηλαδή βάλει στα επιπλέον προσόντα την γνώση ξένης γλώσσας. Μόνο που δεν δέχεται την βαθμολογία του απολυτηρίου για να πιστοποιηθεί η γνώση αυτή. Ένας μαθητής για παράδειγμα που έχει 20 στα αγγλικά στο απολυτήριο λυκείου δεν έχει ούτε ελάχιστη γνώση αγγλικών; Αν πράγματι συμβαίνει αυτό να το καταργήσουν το μάθημα από τα σχολεία… χαμένος χρόνος και κόπος.